Strafrecht

Met een strenger optredende overheid kan ook een bonafide bedrijf vroeg of laat te maken krijgen met strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen aansprakelijkheid. Of de Arbowet die u van de ene op de andere dag in conflict kan brengen met de arbeidsinspectie. Of fraude onder werknemers die uw bedrijf juridisch raakt.

Strafrecht is complex en hierin heeft u een standvastige juridische adviseur nodig. Zowel voor bedrijven en organisaties als voor personen. Ook staan wij u bij als u wordt verdacht van een strafbaar feit of als u zich als slachtoffer wilt laten representeren in de strafzaak van uw belager.

Als een verdachte in aanraking komt met justitie, heeft dit vaak grote en ingrijpende gevolgen. Een verdachte en/of de familie weet vaak niet wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Tijdens het vooronderzoek (het moment vanaf aanhouding of ontbieding op het bureau) kan een verdachte al vragen om de bijstand van een advocaat. De advocaat kan op het bureau uitleg geven en de verdachte van verdere bijstand voorzien. 

 • OM Afdoening

Tegenwoordig heeft de Officier van Justitie de mogelijkheid om strafzaken zelf af te doen door het geven van een strafbeschikking of het opleggen van een transactie/boete. Hier komt geen rechter aan te pas. Hoewel dit enerzijds een ontlasting is van de werkdruk van rechters, kan de verdachte hierdoor in zijn/haar rechten geraakt worden. Een verdachte is er vaak niet van op de hoogte dat het instellen van verzet binnen de gestelde termijn van 14 dagen erg belangrijk is om de beschikking te weigeren. Gebeurt dit namelijk niet, dan kan hiertegen weinig tot niets meer gedaan worden. Het is raadzaam om in dit soort gevallen direct advies in te winnen bij Withaar & Yildirim advocaten.

 • Schadevergoeding na sepot of vrijspraak

Verdachten zijn er vaak niet van op de hoogte dat er na een sepot (sluiting van de zaak vanwege bijvoorbeeld het gebrek aan bewijs) of na een vrijspraak recht bestaat op vergoeding van diverse gemaakte kosten en van het ten onrechte vastgehouden worden op het politiebureau. Voor het claimen van een schadevergoeding bij de Staat zijn er bijna nooit kosten verbonden voor de inmiddels ex-verdachte. Dit dient echter wel binnen een periode van 3 maanden te gebeuren na het ontvangen van de beslissing. U kunt hiervoor contact opnemen met Withaar & Yildirim Advocaten.

 • Jeugdstrafrecht

Het Jeugdstrafrecht is een bijzonder onderdeel van het strafrecht in het algemeen. Het gaat vaak om minderjarigen (tot 18 jaar), maar soms ook adolescenten, die volgens dit regime berecht kunnen worden. De gevolgen van een strafzaak of een ontbieding op het bureau zijn in het algemeen voor minderjarigen groter dan voor adolescenten. Er dient naast het geven van juridische bijstand vaak ook ondersteuning plaats te vinden voor de minderjarige en voor de familie. In die situaties kan Withaar & Yildirim Advocaten u van goede bijstand voorzien. 


Onze adviesvelden in vogelvlucht:

 • Strafrecht
 • Gewone strafwetgeving
 • Milieuwetgeving
 • Verkeerswetgeving
 • Arbowet
 • Militair strafrecht
 • Strafrechtelijke vervolging
 • Overtredingen en misdrijven
 • Economische delicten
 • Verkeersmisdrijven
 • Fiscaal strafrecht
 • Fraude

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons.