Handelsrecht

Het zogenoemde handelsrecht behelst verschillende onderwerpen, maar in de kern komt het neer op het ‘handelen van een onderneming’ en de valkuilen in het handelsverkeer. In het bijzonder gaat het over de juridische positie van een onderneming dan wel een consument in handelsgeschillen. Deze positie wordt enerzijds bepaald door de wet en anderzijds door contracten en algemene voorwaarden. Door middel van contracten en algemene voorwaarden kunnen de wettelijke rechten worden versterkt en veilig worden gesteld, voor zover dat mogelijk is.

Als een geschil met een contractspartij, althans een handelsgeschil niet in der minne tot een oplossing leiden, dan kan Withaar & Yildirim Advocaten u daarin verder helpen en ook in een procedure op een juiste manier begeleiden in onder meer de volgende onderwerpen:

  • Aansprakelijkheid
  • Wanprestatie
  • Onrechtmatige daad
  • Geschillen over koop- en leveringscontracten
  • Geschillen over algemene voorwaarden
  • Contractenrecht
  • Schadeverhaal