Personen- en familierecht

 

Zowel Umut als Deborah zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en voldoen aan de eisen, die gesteld zijn door de Raad voor Rechtsbijstand. Cliënten worden niet alleen bijgestaan in echtscheidingsprocedures, maar ook in erkenningszaken, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, alimentatiegeschillen, omgangsperikelen en diverse andere familierechtelijke problemen.

Onze adviesvelden in vogelvlucht:

 • Personen- en familierecht
 • Echtscheiding
 • Bewindvoering
 • Alimentatie
 • Omgangsregeling
 • Naamswijziging
 • Boedelscheiding
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Adoptie
 • Erfkwesties
 • Schenkingen

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons.